Zakład Energetyki Jądrowej (EJ1)

Adres

05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7
tel. +48 22 273 11 01

p.o. kierownika Zakładu

mgr inż. Tomasz Jackowski
e-mail: tomasz.jackowski@ncbj.gov.pl

Zakres działania Zakładu

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowanie ekspertyz w zakresie:

  • fizyki i techniki reaktorów jądrowych, jądrowych cykli paliwowych, reaktorów nowej generacji, bezpieczeństwa obiektów jądrowych, gospodarki wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi
  • rozwoju metod matematycznych, modeli obliczeniowych i narzędzi komputerowych do analiz bezpieczeństwa, ryzyka i zagrożeń dla zdrowia i środowiska, związanych z poważnymi awariami stacjonarnych instalacji jądrowych i chemicznych, transportem niebezpiecznych substancji oraz stałymi emisjami zanieczyszczeń do środowiska.

W strukturze Zakładu Energetyki Jądrowej istnieje Centrum Doskonałości MANHAZ działające w zakresie instalacji niejądrowych i wykorzystujące dla tych prac pełną strukturę organizacyjną Zakładu.