Proponowane terminy spotkań Rady Naukowej 2018/2019

Numer posiedzenia Terminy
VIII 24 września 2018 r.
IX 17 grudnia 2018 r.
X 25-28 lutego 2019 r.
XI 8-12 kwietnia 2019 r.
XII 20-24 maja 2019 r.
XIII 1-5 lipca 2019 r.