Stypendium naukowe (doktoranckie) - fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
12 sie 2021 - 19:45
Data zbierania ofert: 
15 wrz 2021 - 23:45
Zakład: 
Zakład Fizyki Teoretycznej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na

2-letnie stypendium naukowe (doktoranckie) w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych

Miejsce pracy: Warszawa

Stypendium naukowe finansowane jest w ramach projektu SONATA-BIS 2017/26/E/ST2/00470 przez Narodowe Centrum Nauki.
Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-...

Opis zadań:
Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w realizację zadań badawczych w ramach grantu
“Rozszerzenia Modelu Standardowego z fermionami wektoropodobnymi”.

Kontakt:

Szczegółowych informacji na temat przewidzianych tematów badawczych udziela kierowniczka projektu, dr hab. Kamila Kowalska (kamila.kowalska@ncbj.gov.pl).

Wymagania:

  • tytuł magistra fizyki (otrzymany nie później niż do końca września 2021)

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 4500 PLN miesięcznie brutto wypłacane przez 24 miesięce.

Wymagane dokumenty:

  • CV zawierające następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133, Poz. 883).” ,
  • krótki opis zainteresowań naukowych,
  • wyciąg ocen ze studiów (I oraz II-go stopnia),
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub licencjackich, jeśli studia magisterskie nie zostały jeszcze ukończone),
  • lista publikacji (jeśli takie są), wygłoszonych seminariów, otrzymanych nagród, itp.

Sposób i miejsce składania ofert:

Aplikacje należy składać bezpośrednio u kierowniczki projektu dr hab. Kamili Kowalskiej: kamila.kowalska@ncbj.gov.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2021 r.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021 r.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych