Stypendium naukowe (doktoranckie) - fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
13 Maj 2021 - 13:30
Data zbierania ofert: 
17 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na 4-letnie stypendium naukowe (doktoranckie) w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych.
Stypendium naukowe finansowane jest w ramach projektu SONATA-BIS 2020/38/E/ST2/00126 przez Narodowe Centrum Nauki. Praca wykonywana podczas trwania stypendium będzie zakończona napisaniem pracy doktorskiej.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-....

Ponadto, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zakwalifikowanie się kandydata/kandydatki do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. 

Opis zadań:
Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w realizację zadań badawczych w ramach grantu
“W górę i w dół: wieloskalowe podejście do fizyki poza Modelem Standardowym”. Szczegółowych informacji na temat przewidzianych tematów badawczych udziela kierownik projektu - dr hab. Enrico Maria Sessolo (enrico.sessolo@ncbj.gov.pl).

Wymagania:

  • tytuł magistra fizyki (otrzymany nie później niż do końca września 2021) 

Warunki zatrudnienia:
Stypendium w wysokości 5000 PLN miesięcznie brutto wypłacane przez 48 miesięcy (studia doktoranckie w NCBJ trwają 4 lata).

Miejsce pracy: Warszawa

Wymagane dokumenty:

  • CV zawierające następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133, Poz. 883).” ,
  • krótki opis zainteresowań naukowych,
  • wyciąg ocen ze studiów (I oraz II-go stopnia),
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub licencjackich, jeśli studia magisterskie nie zostały jeszcze ukończone),
  • lista publikacji (jeśli takie są), wygłoszonych seminariów, otrzymanych nagród, itp.
  • dwa listy polecające: jeden od opiekuna pracy magisterskiej, a drugi od członka wydziału uczelni nadającej stopień magistra lub od starszego zewnętrznego współpracownika naukowego.

Aplikacje należy składać razem ze zgłoszeniem do Szkoły Doktorskiej NCBJ przez stronę https://gradschool.ncbj.gov.pl/overview-2/. Proszę wybrać temat badawczy z fizyki numer 9. Pierwszym etapem rekrutacji będzie zdanie egzaminu wstępnego z fizyki.  Drugi etap to rozmowa z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.07.2021 r.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021 r.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).