Stypendium naukowe (doktoranckie) - Chromodynamika Kwantowa przy Wysokich Energiach

Data ogłoszenia: 
11 cze 2021 - 15:00
Data zbierania ofert: 
20 lip 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na 4-letnie stypendium naukowe (doktoranckie) w fizyce teoretycznej i fenomenologicznej dotyczącej Chromodynamiki Kwantowej przy wysokich energiach.
Stypendium naukowe finansowane jest w ramach projektu SONATA-BIS 10 UMO-2020/38/E/ST2/00122 przez Narodowe Centrum Nauki. Praca wykonywana podczas trwania stypendium będzie zakończona napisaniem pracy doktorskiej. 
Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-....

Ponadto, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zakwalifikowanie się kandydata/kandydatki do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. 

Opis: 
Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w realizację zadań badawczych w ramach grantu “ Poszukiwanie precyzji w nieliniowej wysokoenergetycznej Chromodynamice Kwantowej”. Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela jego kierownik, dr Guillaume Beuf (guillaume.beuf@ncbj.gov.pl). 

Wymagania: 

  • stopień magistra fizyki (otrzymany nie później niż do końca września 2021),
  • CV,
  • krótki opis zainteresowań naukowych, 
  • wyciąg ocen ze studiów (I oraz II-go stopnia), 
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub licencjackich, jeśli studia magisterskie nie zostały jeszcze ukończone), 
  • lista publikacji (jeśli takie są), wygłoszonych seminariów, otrzymanych nagród, itp. 

Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenia o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 

Warunki zatrudnienia: 
Stypendium w wysokości 5000 PLN miesięcznie brutto wypłacane przez 48 miesięcy (studia doktoranckie w NCBJ trwają 4 lata). 

Miejsce pracy: Warszawa 

Sposób składania ofert: 
Aplikacje należy składać razem ze zgłoszeniem do Szkoły Doktorskiej NCBJ przez stronę https://gradschool.ncbj.gov.pl/overview-2/. Proszę wybrać temat badawczy pt. “Gluon Saturation in Quantum Chromodynamics at high energy”.

Pierwszym etapem rekrutacji będzie zdanie egzaminu wstępnego z fizyki.  
Drugi etap to rozmowa z komisją rekrutacyjną.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 01.09.2021 r. 
Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2021 r.