Stypendium naukowe (doktoranckie) - astrofizyka

Data ogłoszenia: 
13 Maj 2021 - 15:30
Data zbierania ofert: 
13 cze 2021 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie SONATA BIS 2020/38/E/ST9/00077 (ufundowane przez Narodowe Centrum Nauki): "DINGLE: Dust IN Galaxies: Looking through its Emission".

Wysokość stypendium wynosi 5000 zł brutto miesięcznie.

Praca doktorska w ramach projektu DINGLE ma na celu modelowanie obserwowanej emisji w średniej podczerwieni i cech przestrzennie rozdzielonych gwiazd wyewoluowanych w funkcji parametrów gwiazdowych. Parametry te powinny być uwzględnione w modelach syntezy populacji gwiazdowej oraz w kodzie CIGALE w celu modelowania widm energetycznych  przestrzennie nierozdzielonych galaktyk. 
Doktorant będzie współpracował z międzynarodowym zespołem astrofizyków i statystyków. Będzie brał udział w lokalnych i międzynarodowych konferencjach, jak również w dedykowanych szkołach. 

Wybrany kandydat musi złożyć wniosek i zakwalifikować się na studia doktoranckie w NCBJ Graduate School of Physics and Chemistry (https://gradschool.ncbj.gov.pl/, termin: 17 maja 2021, ale będzie dodatkowy termin w czerwcu).
Oczekuje się, że wybrani kandydaci rozpoczną swoje badania w październiku 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z dr Ambrą Nanni - Lider Projektu, (ambra.nanni@ncbj.gov.pl).

Lokalizacja: Warszawa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie fizyki/astronomii, zastosowania komputerów w fizyce lub podobnej specjalizacji;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania wykorzystywanego do analizy danych (jak Python, R, C++ lub podobnego) oraz środowiska UNIX/LINUX;
 • zaangażowanie w badania naukowe, zdolności analityczne, niezależność myślenia w połączeniu z dobrymi umiejętnościami komunikacji i pracy w zespole;
 • dobra umiejętność programowania w języku Fortran i Python będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • oświadczenie o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, motywacja do podjęcia studiów doktoranckich,
 • opis dorobku naukowego (lista publikacji, stypendiów, udział w konferencjach naukowych itp;)
 • dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, instytucja) do 1-2 osób referencyjnych, które mogą rekomendować kandydata;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dla absolwentów polskich uczelni jest to tytuł magistra, dla pozostałych osób jest to tytuł wymagany jako warunek konieczny do uzyskania stopnia doktora w kraju, w którym został on uzyskany,
 • egzaminy i oceny z uczelni (kompletne).

Zgłoszenie należy przesłać na adres ambra.nanni@ncbj.gov.pl w temacie maila wpisując "DINGLE".
Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Data rozmowy zostanie indywidualnie przesłana e-mailem do każdego zaproszonego kandydata.
Jako załącznik do aplikacji prosimy o podpisanie i załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przechowywanie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ przez okres 12 miesięcy, od momentu złożenia niniejszej aplikacji, w związku z ewentualnymi przyszłymi procesami rekrutacyjnymi.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations).