Stypendium doktoranckie – (astro)fizyka cząstek lub kosmologia | BP2

Data ogłoszenia: 
19 kwi 2022 - 09:45
Data zbierania ofert: 
10 Maj 2022 - 23:45
Zakład: 
BP2

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza konkurs na

stypendium doktoranckie

w projekcie SONATA BIS, pt. „Ciemna materia i bariogeneza w wieloskładnikowych ciemnych sektorach oraz rozszerzonych modelach kosmologicznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Czas trwania projektu: 48 miesięcy
Termin rozpoczęcia: październik 2022
Lokalizacja: Warszawa, ul. Pasteura 7

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Szkoły: https://gradschool.ncbj.gov.pl/, oraz u kierownika projektu, dr. Andrzeja Hryczuka  (andrzej.hryczuk@ncbj.gov.pl)

Wymagania:

  • tytuł magistra fizyki teoretycznej ze specjalnością w (astro-)fizyce cząstek lub kosmologii
  • płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • mile widziana dobra znajomość przynajmniej jednego języka programowania lub metod numerycznych

Dokumenty:

  • wypełniony formularz znajdujący się na stronie: https://gradschool.ncbj.gov.pl/requirements/,
  • CV, w tym informacja o odbytych kursach, stażach, stypendiach, udziale w konferencjach, lista publikacji, itp.,
  • krótki list motywacyjny z opisem zainteresowań badawczych,
  • dwa listy rekomendacyjne przesłane bezpośrednio do andrzej.hryczuk@ncbj.gov.pl,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub licencjackich, jeśli studia magisterskie nie zostały jeszcze ukończone),
  • wyciąg ocen ze studiów I i II-go stopnia.

Aplikacje należy wysyłać równocześnie na adres andrzej.hryczuk@ncbj.gov.pl oraz adres Szkoły Doktorskiej: grad@ncbj.gov.pl w terminie do 26 sierpnia 2022 r. Kandydat proszony jest o zaznaczenie w formularzu tematu nr 6 z fizyki.

O terminie ewentualnej rozmowy i egzaminu kandydat zostanie poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)