Stypendia naukowe (doktoranckie) - fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
29 lis 2022 - 16:00
Data zbierania ofert: 
21 gru 2022 - 23:45
Zakład: 
(BP3) Zakład Fizyki Wielkich Energii

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie OPUS 2021/41/B/ST2/01369, pt.Nowe podejście do fizyki rozpraszania bozonów wektorowych w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Opis:

Czas trwania projektu: 48 miesięcy.
Projekt dotyczy analizy danych zebranych przez detektor CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku badawczym CERN podczas naświetleń w latach 2022-2025 (Run 3).

Doktorant będzie współpracować z międzynarodowym zespołem fizyków badających procesy rozpraszania bozonów wektorowych W i Z. Tematem analizy będzie poszukiwanie sygnałów fizyki spoza Modelu Standardowego w języku efektywnej teorii pola. Doktorant będzie również brać udział w pracach serwisowych związanych z działaniem systemu wyzwalania mionów w detektorze CMS, będących odpowiedzialnością grupy warszawskiej CMS.

Miejsce pracy: Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu: Michal.Szleper@ncbj.gov.pl

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium wynosi 4200 zł brutto miesięcznie.
Dodatkowo przewidziane są regularne wyjazdy do CERN, opłacane według obowiązujących stawek na pobyty za granicą.

Wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz ustny egzamin z fizyki na poziomie studiów magisterskich w Szkole Doktorskiej NCBJ.

Termin rozpoczęcia projektu: luty 2023.

Wymagania:

  • tytuł magistra fizyki ze specjalnością fizyki cząstek elementarnych lub dziedzin pokrewnych, uzyskany w ciągu ostatnich 2 lat,
  • biegłość w systemie LINUX, umiejętność programowania w c++, znajomość pakietu ROOT, mile widziane dobre zrozumienie teorii cząstek,
  • płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • zaangażowanie w pracę badawczą, umiejętności analityczne, umiejętność współpracy w dużym międzynarodowym zespole badawczym.

Dokumenty:

  • wypełniony formularz, do ściągnięcia ze strony https://gradschool.ncbj.gov.pl/requirements/,
  • CV, w tym lista publikacji, informacja o odbytych stażach, stypendiach, udziale w konferencjach, itp.,
  • list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • wyciąg ocen ze studiów,
  • dane kontaktowe do 1-2 osób mogących udzielić kandydatowi rekomendacji.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Szkoły Doktorskiej NCBJ, grad@ncbj.gov.pl, podając numer tematu badawczego z fizyki: 2, lub nazwisko promotora: Michał Szleper.

Więcej szczegółów na stronie Szkoły Doktorskiej NCBJ: https://gradschool.ncbj.gov.pl/.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 21 grudnia 2022