Stypendia doktoranckie - fizyka reaktorowa

Data ogłoszenia: 
21 kwi 2020 - 00:00
Data zbierania ofert: 
5 cze 2020 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na 3-letnie stypendium naukowe (doktoranckie) w dziedzinie fizyki reaktorowej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 8-9 czerwca 2020 r. – po niej kandydaci będą dopuszczeni do egzaminu.

Miejsce pracy: Otwock-Świerk

Opis:

Kandydaci będą przyjęci do Szkoły Doktorskiej Fizyki i Chemii w Narodowym Centrum Badań Jądrowych na okres 3 lat począwszy od października 2020. Studia będą prowadzone w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” POWR.03.02.00-00.I005/17. Projekt będzie poświęcony badaniom w zakresie nowych technologii reaktorów wysokotemperaturowych: HTGR – Reaktora Wysokotemperaturowego Chłodzonego Gazem oraz DFR – Reaktora Dwupłynowego, które zostały wymienione w raporcie Zespołu Ministra Energii ds. Analizy i Przygotowania Warunków do Wdrożenia Wysokotemperaturowych Reaktorów Jądrowych. Badania pokryją wszystkie aspekty tych reaktorów IV generacji takie jak: projektowanie, neutronika i fizyka reaktorowa, termohydraulika oraz analizy bezpieczeństwa. Oczekuje się zgłoszeń od kandydatów z bardzo dobrym przygotowaniem w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie w zakresie technologii reaktorów wysokotemperaturowych.

Pełna informacja o kryteriach znajduje się na stronie projektu (http://www.phd4gen.pl/program-regulations/) oraz Szkoły Doktorskiej NCBJ: (http://gradschool.ncbj.gov.pl/exam/).

Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z prof. Mariuszem Dąbrowskim (Mariusz.Dabrowski@ncbj.gov.pl) i/lub dr Karolem Kowalem (Karol.Kowal@ncbj.gov.pl).

Wymagania:

  • Tytuł magistra nauk ścisłych lub technicznych;
  • CV zawierające następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,
  • Krótki opis zainteresowań naukowych;
  • Wyciąg ocen ze studiów (I oraz II-go stopnia);
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub licencjackich, jeśli studia magisterskie nie zostały jeszcze ukończone);
  • Lista publikacji (jeśli takie są), wygłoszonych seminariów, otrzymanych nagród, itp.

Warunki zatrudnienia:

Przyjęci kandydaci otrzymają łączne stypendium 4100 zł przez okres maksymalnie 3 lat. Możliwe jest finansowanie na kolejny rok z innego projektu.

Ostateczny termin składania ofert: 05.06.2020 r.

Sposób składania aplikacji: 

Aplikacje należy składać mailowo na adresy: Mariusz.Dabrowski@ncbj.gov.pl i Karol.Kowal@ncbj.gov.pl. Kandydaci proszeni są o wskazanie potencjalnych tematów doktoratu z listy http://www.phd4gen.pl/phd-topics/ a także o zaaranżowanie przesłania listu rekomendacyjnego bezpośrednio na adres prof. Mariusza Dąbrowskiego. Po tym wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Przyjęci do projektu kandydaci następnie będą mogli przystąpić do egzaminu do Szkoły Doktorskiej NCBJ rejestrując się przez stronę: http://gradschool.ncbj.gov.pl/.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 8-9.06.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.06.2020 r.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2020 r.