Wartownik - konwojent | WSO

Data ogłoszenia: 
15 gru 2023 - 16:00
Termin zbierania ofert: 
15 sty 2024 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Wewnętrznej Służby Ochrony na stanowisko:

Wartownik - konwojent

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • ochrona obiektów, pomieszczeń, pomieszczeń i urządzeń Instytut przed dostępem osób nieuprawnionych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów Instytutu,

 • ochrona mienia Instytutu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,

 • konwojowanie mienia Instytutu.

Wymagania:

 • co najmniej ukończone gimnazjum,

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne dla osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

 • dopuszczenie do posiadania do celów ochrony osób i mienia broni palnej bojowej oraz pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub wyrażenie zgody poddanie się procedurze, celem uzyskania takiego poświadczenia

 • dyspozycyjność
  .

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • znajomość obsługi komputera (MS Office)

 • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 • regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)

Kontakt: Miroslaw.Gornicki@ncbj.gov.pl, tel.: (22) 273 10 52, (22) 273 10 54, (22) 273 10 56

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Miroslaw.Gornicki@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.

 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://old.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych