Specjalista/Specjalistka badawczo-techniczny/a ds. cieplno-przepływowych dla reaktorów jądrowych / UZ3

Data ogłoszenia: 
18 gru 2023 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
12 sty 2024 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka badawczo-techniczny/a
ds. cieplno-przepływowych dla reaktorów jądrowych

 

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Aktywny udział w pracach zespołów zajmujących się obliczeniami cieplno-przepływowymi z perspektywą rozszerzenia na obliczenia sprzężone dla różnych  reaktorów jądrowych. 
 • Aktywne rozwijanie kompetencji numerycznych w obszarze obliczeń cieplno-przepływowych
 • Pracę w zespole obliczeniowym przygotowującym dokumentację techniczną badawczego reaktora wysokotemperaturowego HTGR.
 • Przygotowywanie materiałów do artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 • Pracę analitycznę w zakresie działalności NCBJ: tworzenie dokumentów i materiałów merytorycznych (raporty, prezentacje, notatki) i organizacyjnych (raporty, sprawozdania itp.), tłumaczenia.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zakładu UZ3 oraz innych przełożonych w NCBJ.
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem Pracy.
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych lub technicznych.
 • Umiejętność wykonywania obliczeń cieplno-przepływowych za pomocą kodów OpenFOAM oraz CATHARE-2.
 • Umiejętność programowania w językach Python oraz BASH.
 • Doświadczenie z wykorzystania metod metaheurystycznych.
 • Min. 3 lata doświadczenia w profilu badań związanych z energetyką jądrową.
 • Wiedza w zakresie zjawisk przepływu płynów, wymiany ciepła oraz fizyki reaktora.
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
 • Gotowość do prezentowania wyników na spotkaniach i seminariach.
 • Umiejętność prezentowania wyników w postaci raportów technicznych oraz publikacji naukowych

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Dorobek naukowy w postaci publikacji i materiałów konferencyjnych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-technicznych.
 • Doświadczenie z wykorzystaniem superkomputerów oraz z systemem kontroli wersji.

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm/instytutów w Polsce (wg. Diament Forbes 2021).
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Włączenie się do zespołu doświadczonych pracowników naukowo-badawczych.
 • Możliwość rozwoju naukowego.
 • Ciekawe i ważne zadania z zakresu obliczeń rdzenia reaktorów jądrowych, w tym reaktorów nowych generacji.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń socjalnych.
 • Bezpłatny transport do/z NCBJ (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy)

 

Kontakt: prof. Mariusz Dąbrowski, tel. 22 273 14 30

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl,

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.

 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://old.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych