Specjalista badawczo-techniczny ds. sprzężonych obliczeń reaktorowych I UZ3

Data ogłoszenia: 
26 Maj 2022 - 08:00
Termin zbierania ofert: 
26 cze 2022 - 08:00

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska na stanowisko:

Specjalista badawczo-techniczny ds. sprzężonych obliczeń reaktorowych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Aktywny udział w pracach zespołów zajmujących się obliczeniami neutronowymi, termohydraulicznymi oraz sprzężonymi dla różnych konfiguracji rdzeni reaktorów jądrowych.
 • Aktywna praca w zakresie tworzenia projektów rdzenia oraz urządzeń towarzyszących dla nowych generacji reaktorów jądrowych.
 • Praca w zespole obliczeniowym przygotowującym dokumentację techniczną badawczego reaktora wysokotemperaturowego HTGR.
 • przygotowywanie materiałów do artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 • Praca analityczna w zakresie działalności NCBJ: tworzenie dokumentów i materiałów merytorycznych (raporty, prezentacje, notatki) i organizacyjnych (raporty, sprawozdania itp.), tłumaczenia.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zakładu UZ3 oraz innych przełożonych w NCBJ.
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem Pracy.
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w profilu badań związanych z energetyką jądrową
 • Umiejętność wykonywania obliczeń neutronowych za pomocą kodów SERPENT, SCALE itp.
 • Umiejętność wykonywania obliczeń za pomocą kodów przepływowych RELAP5/SCDAP-NESTLE , CATHARE-2 itp.
 • Doświadczenie w zakresie obliczeń sprzężonych neutronowo-przepływowych
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • Gotowość do prezentowania wyników na spotkaniach i seminariach
 • Umiejętność prezentowania wyników w postaci raportów technicznych oraz publikacji naukowych

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Posiadanie stopnia doktora nauk ścisłych lub technicznych.
 • Dorobek naukowy w postaci publikacji i materiałów konferencyjnych.
 • Doświadczenie w zakresie badań eksperymentalnych w obszarze inżynierii reaktorowej i fizyki jądrowej.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-technicznych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów/projektów B+R+I

Oferujemy:

 • Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm/instytutów w Polsce (wg. Diament Forbes 2021).
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Włączenie się do zespołu doświadczonych pracowników naukowo-badawczych.
 • Możliwość rozwoju naukowego.
 • Ciekawe i ważne zadania z zakresu obliczeń rdzenia reaktorów jądrowych, w tym reaktorów nowych generacji.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń socjalnych.
 • Bezpłatny transport do/z NCBJ (https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).
 • Dodatkową opiekę medyczną (przyzakładową przychodnię).

Kontakt: prof. Mariusz Dąbrowski, tel. 22 273 14 30

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

 

As an attachment to your application please sign and enclose the following declarations:

I agree for my personal data included in the application documents to be processed by National Centre for Nuclear Research with its registered office in Otwock, 7 Andrzej Sołtan Street, 05-420 Otwock, for a period of 12 months from their submission, in order to carry out future recruitment processes.

Others information:
We reserve the right to contact only selected candidates and the right to inform about the decision to fill the post only to the selected candidate.

Information in accordance with Article 13 RODO on the processing of personal data:

 1. The Personal Data Controller of your personal data is the National Centre for Nuclear Research (hereinafter referred to as Controller or NCBJ) with its registered office in Otwock, 7 Andrzej Sołtan Street, 05-400 Otwock.
 2. Your personal data will be processed for recruitment purposes on the basis of applicable law, including the Labour Code. Data not required by law, provided by you in your documents, will be processed on the basis of your consent. Your consent is given by the transfer of this data.
 3. The full content of the information clause of Article 13 RODO is available at https://www.ncbj.gov.pl/en/information-clause-personal-data-processing