Kierownik Działu Zamówień Publicznych | DZP

Data ogłoszenia: 
25 Maj 2022 - 14:30
Termin zbierania ofert: 
24 cze 2022 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zamówień Publicznych na stanowisko:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • kierowanie pracą zespołu Działu Zamówień Publicznych;
 • nadzór nad sprawną realizacją wniosków o udzielenie zamówienia publicznego (także z udziałem podmiotów zagranicznych) zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wewnętrznym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych;
 • bezpośrednią realizację wybranych wniosków o udzielenie zamówienia publicznego;
 • zapewnianie wsparcia w realizacji procesów zakupów dla departamentów oraz innych komórek NCBJ, a także dla kierowników projektów dotyczących infrastruktury badawczej, projektów badawczo-rozwojowych i in. w tym również projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 • współpracę z Działem Prawnym w zakresie ustalania treści umów stosowanych w zamówieniach.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe; preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;
 • biegła znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz doświadczenie w ich stosowaniu;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na biznesową komunikację w mowie i piśmie;
 • udokumentowane, minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowania zakupowego w ramach Prawa Zamówień Publicznych, w tym realizowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
 • samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania priorytetami;
 • doświadczenie w kierowaniu lub koordynowaniu pracy zespołów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji różnorodnych projektów;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • elastyczne godziny pracy i przyjazną atmosferę;
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie wypoczynku oraz podstawową służbę zdrowia w miejscu pracy);
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicach (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/);

Kontakt: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych