Asystent/Asystentka ds. komercjalizacji

Data ogłoszenia: 
1 lut 2024 - 15:00
Termin zbierania ofert: 
29 lut 2024 - 15:00

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Parku Naukowo-Technologicznego na stanowisko:

Asystent/Asystentka ds . komercjalizacji

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie wniosków projektowych finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych, głównie NCBR (50%),

 • analizę i ocenę projektów o potencjale wdrożeniowym realizowanych w NCBJ pod kątem komercjalizacji i wdrożeń (10%),

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi NCBJ (w tym instytucjami samorządowymi, Instytucjami Otoczenia Biznesu, partnerami biznesowymi jak również najemcami powierzchni w PNT), w celu realizacji wspólnych projektów (20%),

 • przygotowanie i prezentacje biznesowe oferty projektowej, badawczej i usługowej NCBJ oraz aktywne poszukiwanie partnerów, mających potencjał do współpracy z NCBJ (5%),

 • wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej oraz umów najmu (5%),

 • raportowanie, syntetyczne zestawianie i analizowanie danych, mapowanie i usprawnianie procesów związanych z ww. działaniami (5%),

 • przygotowywanie informacji na stronę internetową i profile LinkedIn (5%).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe 

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętności negocjacyjne

 • zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji

 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów

 • umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie we współpracy z firmami

 • doświadczenie w pozyskiwaniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych

 • udział w projektach finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych

Oferujemy:

 • aktywny udział w promocji oraz komercjalizacji wyników badań, innowacyjnych projektów oraz eksperymentów w zakresie nowych technologii prowadzonych w NCBJ

 • aktywny udział w projektach krajowych i międzynarodowych

 • pracę w instytucie badawczym posiadającym kategorię A

 • ciekawą pracę w dynamicznym  i innowacyjnym zespole

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Kontakt: Sylwia Wójtowicz  E-mail:sylwia.wojtowicz@ncbj.gov.pl 

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail:rekrutacja@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://old.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych