Adiunkt (specjalista ds. badań korozyjnych oraz strukturalnych) | MAB NOMATEN

Data ogłoszenia: 
25 wrz 2023 - 16:15
Termin zbierania ofert: 
16 paź 2023 - 23:45

Centrum Doskonałości NOMATEN zostało stworzone w ramach współpracy pomiędzy NCBJ (Polska), CEA (Francja) i VTT (Finlandia). Źródłem finansowania są połączone fundusze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej. Obecnie składa się z 5 grup badawczych. Dyrektorem Centrum Doskonałości jest prof. Mikko Alava. NOMATEN koncentruje się na badaniach i rozwoju nowatorskich materiałów wielofunkcyjnych do zastosowań przemysłowych i medycznych, w tym także na badaniach i rozwoju nowych radiofarmaceutyków. 
Więcej informacji o rozwoju Centrum Doskonałości NOMATEN znajdziesz na stronie: http://nomaten.ncbj.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt
(specjalista ds. badań korozyjnych oraz strukturalnych)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie standardowych elektrochemicznych pomiarów korozyjnych takich jak elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna oraz cykliczna woltamperometria
 • prowadzenie lokalnych testów elektrochemicznych przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektrochemicznej SECM
 • prowadzenie zanurzeniowych testów korozyjnych oraz pomiarów stężenia jonów metalicznych uwolnionych do środowisk korozyjnych
 • wspomaganie organizacji pracy laboratorium badań korozyjnych i elektrochemicznych, w tym przygotowywanie procedur zakupowych
 • szkolenie innych pracowników w zakresie badań elektrochemicznych
 • prowadzenie obserwacji powierzchni materiałów metalicznych przy zastosowaniu technik mikroskopowych
 • rozwój nowych procedur analizy procesów korozyjnych zachodzących w materiałach metalicznych
 • współpracę z innymi grupami naukowymi z NCBJ
 • przygotowanie publikacji naukowych i wniosków grantowych

Wymagania:

 • wykształcenie doktor nauk technicznych lub pokrewnych dyscyplin (preferowana inżynieria materiałowa, nauki chemiczne)
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej min. 5 lat;
 • umiejętność samodzielnego przeprowadzania oraz analizy wyników pomiarów elektrochemicznych 
 • umiejętność samodzielnego przeprowadzania obserwacji mikroskopowych przy zastosowaniu technik takich jak m.in. skaningowa mikroskopia elektronowa SEM oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM)
 • doświadczenie w przygotowywaniu próbek przeznaczonych do testów korozyjnych i strukturalnych
 • doświadczenie w projektowaniu eksperymentów i umiejętności analityczne – prowadzenie badań uwzględniające różne techniki pomiarowe oraz korelacja uzyskanych danych strukturalnych, mechanicznych i korozyjnych
 • umiejętność nawiązywania współpracy z różnymi zespołami i jednostkami badawczymi, w tym zagranicznymi
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu.
 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych 
 • Kontakt z doświadczoną kadrą
 • Dążenie do doskonałości oraz autonomię w zakresie badań, pracę w różnorodnym, wspierającym zespole profesjonalistów.
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu (lub innego dokumentu) potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
 • życiorys
 • lista publikacji naukowych
 • autoreferat, zawierający opis wybranych osiągnięć naukowych kandydata
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://old.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)

Projekt jest realizowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze MODUŁ PLUS (Nr MAB PLUS/2018/8) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 badania i innowacje.