POLATOM dla medycyny i nauki

Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest znanym na całym świecie dostawcą wysokiej jakości radiofarmaceutyków i zestawów diagnostycznych dla medycyny nuklearnej oraz liczącym się producentem produktów radiochemicznych dla klientów na całym świecie. Nasze produkty eksportujemy do ponad 70 krajów. POLATOM jest głównym polskim producentem radiofarmaceutyków i innych produktów promieniotwórczych.

Obecny pakiet handlowy POLATOM obejmuje:

 • Szeroką gamę zestawów scyntygraficznych do znakowania 99mTc do badania narządów i diagnostyki nowotworów,
 • Preparaty radioaktywnego jodu-131 do diagnostyki i leczenia chorób tarczycy,
 • Preparaty do paliatywnego leczenia przerzutów do kości,
 • Generatory radionuklidów 99Mo/99mTc,
 • Prekursory do przygotowania terapeutycznych radiofarmaceutyków,
 • Przemysłowe źródła zamknięte,
 • Radioaktywne roztwory wzorcowe,
 • Odczynniki radiochemiczne,
 • Szeroką gamę specjalnych preparatów promieniotwórczych dostosowanych do potrzeb,
 • Akcesoria i serwis dla jednostek medycyny nuklearnej:
  • kalibrację i serwis kalibratorów dawek,
  • instalację i konserwację sprzętu izotopowego,
  • przeładunek i transport materiałów promieniotwórczych.

Działania POLATOM we wszystkich obszarach spełniają normy europejskie i międzynarodowe; w zakresie systemu zapewnienia jakości POLATOM posiada normę PN-EN/ISO 9001:2015–10. Jej standard produkcji radiofarmaceutycznej jest potwierdzony Certyfikatem GMP, a kwalifikacje w zakresie laboratorium metrologii promieniowania jonizującego potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Wzorcującego wg PN-EN/ ISO 17025. W 2020 r.

NCBJ przygotował krótki film prezentujący OR POLATOM dostępny na kanale instytutu na YouTube: https://youtu.be/WqnYdnNFamg