Analizator wielokanałowy TUKAN

Wielokanałowy analizator Tukan 8k jest sterowanym komputerowo urządzeniem przeznaczonym do pomiarów i analizy widm impulsów z detektorów promieniowania jonizującego (scyntylacyjnych lub półprzewodnikowych). Może pracować w trybie analizy amplitudowej (tryb MCA) lub w trybie pomiarów czasowych (MCS).

Analizator wielokanałowy TUKAN