Akceleratory dla medycyny

Akcelerator śródoperacyjny IntraLine IOERT (foto: Grzegorz Krzyżewski /NCBJ)

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC (ZdAJ) rozwija urządzenia dla medyucyny wykorzystujące akceleratory napromieniowujące wiązkami fotonowymi i elektronowymi oraz urządzenia z nimi współpracujące, np. stoły terapeutyczne.

W ofercie mamy także drzwi osłonowe dostosowane do każdego rodzaju bunkrów akceleratorów medycznych.  

Naszym najnowszym produktem dla medycyny jest Intraline, urządzenie do terapii śródoperacyjnej. Jest to akcelerator elektronowy o szerokim spektrum emitowanych energii promieniowania oraz z dużym zakresem ruchów w polu operacyjnym.