Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Profesora Romana Żelaznego wspomina Krzysztof Andrzejewski

... Uzyskaliśmy od USA zezwolenie na zakup, ale pod warunkiem, że komputer będzie podlegał częstym inspekcjom amerykańskim, co z kolei wymagało przełamania oporów miejscowych. To się udało i w 1973 roku CYBER 72 stanął w Świerku, w centrum obliczeniowym CYFRONET, którego dyrektorem został prof. Żelazny. Ośrodek liczył ok. 100 osób personelu, razem z Zakładem Obliczeń Reaktorowych. ... ----

Śp. prof. Roman Żelazny

Profesor Roman Żelazny
Niezapomnianą zasługą prof. Romana Żelaznego było doprowadzenie do powstania w kwietniu 1973 roku Środowiskowego Centrum Obliczeniowego CYFRONET, wyposażonego w supernowoczesny wówczas amerykański komputer CDC Cyber 72. Przez wiele lat był jego dyrektorem. ----

Śp. dr Krzysztof Pytel

dr Krzysztof Pytel
Krzysztof Pytel od lat 70-tych ubiegłego wieku związany był z Ośrodkiem Świerk. Był człowiekiem o wielkiej wiedzy, ogromnych kompetencjach zawodowych, szerokim doświadczeniu i wielkiej kulturze osobistej. Współpraca z nim dawała wszystkim wielką satysfakcję. Był „krynicą wiedzy” o fizyce jądrowej i reaktorach badawczych, szczególnie o reaktorach jądrowych EWA i  MARIA . ----

Zmarł śp. prof. Adam Sobiczewski

prof. Adam Sobiczewski
Profesor Adam Sobiczewski zmarł 20 października 2017 roku. Był światowej klasy ekspertem w dziedzinie teoretycznej fizyki jądrowej, a szczególnie struktury i właściwości jąder ciężkich i superciężkich. Jego największym osiągnięciem naukowym było teoretyczne przewidzenie (wspólnie z Garejewem i Kalinkinem) sferycznych powłok magicznych dla Z=114 i N=184 oraz nowego obszaru stabilności jąder zdeformowanych z A> 100 (wspólnie z D. A. Arseniewem i G. Sołowiewem). ----

Prof. dr hab. Andrzej Czachor (1934-2017) – wspomnienie

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Czachor (1934-2017)
Wieczorem 8 września odszedł od nas długoletni pracownik NCBJ, świetny uczony, wierny swoim ideałom patriota i działacz społeczny. Jego prace z zakresu dynamiki sieci krystalicznej, zwieńczone monografią „Drgania atomów w ciele stałym” stanowią do dziś literaturę odniesienia. Zajmował się problemami wywołanymi nieporządkiem w sieci krystalicznej i magnetycznej, a z biegiem lat zaczęły Go interesować problemy bardziej uniwersalne. Co było dlań charakterystyczne, to umiejętność zadania prostego pytania, na które odpowiedź nie zawsze jest prosta. ----

Strony