Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Zmarła Genowefa Fajkowska

Zmarła Genowefa Fajkowska
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 23.07.2019 zmarła w wieku 65 lat nasza Koleżanka, długoletni i ceniony pracownik Służby Technicznej mgr inż. Genowefa Fajkowska. Pracę w Świerku rozpoczęła 16.09.1985 r. ----

Pożegnanie Dyrektora Jerzego Kozieła

Zmarł Jerzy Kozieł
14 lipca 2019 r. zmarł pan Jerzy Kozieł od kilkudziesięciu lat związany z naszym ośrodkiem. Zakończył pracę w NCBJ jako Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Radiologicznej Ośrodka Świerk. Zmarłego, który na zawsze zapisał się w pamięci starszych pracowników, wspomina Janusz Jaroszewicz, zastępca dyrektora Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych. ----

Zmarł prof. dr hab. Wojciech Królikowski

prof. dr hab. Wojciech Królikowski
Z żalem infor­mu­jemy, że dn. 29 kwiet­nia 2019 r. zmarł prof. dr hab. Woj­ciech Kró­li­kow­ski – wybitny fizyk zwią­zany z naszym insty­tu­tem, czło­nek rze­czy­wi­sty Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Dla wielu, wielu roczników studentów fizyki Profesor Królikowski był autorem wraz z Wojciechem Rubinowiczem podręcznika „Mechanika teoretyczna” wydanego w 1955 roku, który doczekał się aż dziewięciu wydań. A jednak ów legendarny podręcznik to jedynie niewielka cząstka spuścizny Profesora, epizod wczesnego okresu jego błyskotliwej kariery. ----

Wspomnienie o profesorze Eryku Infeldzie

Profesor Eryk Infeld przy pracy
Z ogromnym żalem informujemy o śmierci profesora Eryka Infelda. Zmarł 14 marca 2019 roku. ----

Wspomnienie prof. Zwięglińskiego o dr. Andrzeju Trzcińskim

Zmarł dr Andrzej Trzciński z Zakładu Fizyki Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych
16 stycznia 2019 roku w nocy z wtorku na środę zmarł dr Andrzej Trzciński z Zakładu Fizyki Jądrowej Departamentu Badań Podstawowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Miał 65 lat. Kariera naukowa zmarłego była w całości związana z Instytutem. ----

Strony