Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Zmarł śp. prof. dr hab. Stanisław Kuliński

Prof. Stanisław Kuliński
Z głębokim żalem informujemy, że 18 stycznia 2021 r. w wieku 92 lat zmarł śp. prof. dr hab. Stanisław Kuliński, ceniony ekspert w dziedzinie budowy akceleratorów liniowych, wieloletni kierownik Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek w Instytucie Problemów Jądrowych, nauczyciel wielu pokoleń fizyków. ----

Zmarł ś.p. Zygmunt Trzepałka

Zmarł Zygmunt Trzepałka
Z żalem informujemy, że 6 stycznia br. w wieku 73 lat zmarł nasz Kolega Zygmunt Trzepałka, wieloletni pracownik Instytutu Problemów Jądrowych, ostatnio Zakładu Aparatury Jądrowej NCBJ. Pracę w Świerku rozpoczął w 1970 roku. ----

Zmarł prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko

Z przykrością informujemy, że w dniu 11 grudnia 2020 r. zmarł Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Bućko, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ----

Strony