Menu odnośników dodatkowych

Aktualności biblioteczne

Infor­ma­cja o bez­płat­nych szko­le­niach Else­vier

Ze względu na panu­jącą pan­de­mię, spe­cjal­nie dla pol­skich uczelni i jed­no­stek nauko­wych, w Else­vier został przy­go­to­wany cykl szko­leń on-line w języku pol­skim. ----

DOSTĘP DO UOP DO KOLEKCJI Mathematics & Physical Sciences

Informuję, iż dostęp do kolekcji Mathematics & Physical Sciences 2020 czasopism OUP już jest aktywny dla Naszej Instytucji. ----

Komunikat WBN - 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) poinformowała, że 5 listopada 2019 osiągnięto maksymalną liczbę 2092 artykułów otwartych, które mogły zostać opublikowane w ramach licencji krajowej Springer w 2019 r. Program publikowania Springer został zawieszony i zostanie wznowiony na początku 2020 r. ----

Szczegółowe informacje dotyczące testowanych baz danych

W nawiązaniu na pojawiające się pytania dotyczące testowania baz danych przesyłam szczegółowe informacje. 1. Po co jest dostęp testowy? 2. Czy planujemy zakup licencji na dłuższy czas, a okres testowy jest w celu zebrania opinii?   ----

Pilotażowy program publikowania otwartego dla autorów korespondencyjnych Elsevier

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku jest zgłoszone do pilotażowego programu publikowania otwartego dla autorów korespondencyjnych. ----

Strony