Kosmologia

Rozwiązanie problemu kosmologicznej osobliwości jest jednym z kluczy do unifikacji teorii grawitacji z fizyka kwantowa. W kontekście kosmologii, może przyczynić się do zrozumienia struktury widma CMB, rozwiązania problemu ciemnej energii oraz zrozumienia pochodzenia kosmologicznej inflacji.

Teoria kwantowej kosmologii może być bezpośrednio testowana poprzez konfrontacje przewidywań kwantowej generacji fal grawitacyjnych z obserwacjami misji satelitarnych WMAP, QUaD, BICEP i PLANCK, oraz naziemnych interferometrów grawitacyjnych LIGO i Virgo.