Applications of low radiation doses in medical diagnosis and therapy

Miejsce: 
Kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy ul. Świętokrzyska 15G 25-406 Kielce
Data: 
wt., 2019-09-17 13:00 do śr., 2019-09-18 15:00

Podczas wrześniowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych odbędzie się specjalistyczne sympozjum dotyczące zastosowania małych dawek promieniowania jonizującego (100 – 200 mSv) w diagnostyce i radioterapii.

Omówione zostaną przypadki pacjentów leczonych niskimi dawkami, możliwości terapii, zjawiska takie jak hormeza radiacyjna, nadwrażliwość na małe dawki promieniowania, problem indywidualnej radiowrażliwości organizmu jonizujące jak również podejście do modelowania odpowiedzi dawka – efekt. W programie znajdują się również tematy bliższe dziedzinie radiobiologii – różnice w mechanizmach aktywowanych małymi i dużymi dawkami promieniowania, kinetyka i rola białka ATM w naprawie popromiennych uszkodzeń jak i rola systemu immunologicznego. Nie zabraknie dyskusji na temat słuszności zastosowania liniowej, bezprogowej hipotezy w ochronie radiologicznej, jak i części związanej z nowoczesną techniką dozymetrii 3D.

Podczas wydarzenia wystąpi szereg wybitnych gości z międzynarodowego towarzystwa zajmującego się tą tematyką. Główne prelekcje zostaną wygłoszone przez dr Jerry’ego Cuttler’a, prof. Carmel Mothersill (McMaster University, Canada), dr Nicolasa Foray’a (Radiations: Defence, Health and Environment” Centre Léon-Bérard), dr Yehoshuy Socola (Jerusalem College of Technology, Israel), prof. Marka Janiaka (Wojskowy Instytut Higeny i Epidemiologii, Warszawa), prof. Wada Allisona (Oxford University, UK) oraz prof. Leszka Królickiego (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Wśród prezentacji znajdą Państwo również wykłady prof. Doroty Słoniny (Centrum Onkologii, Kraków), prof. Waligórskiego (IFJ PAN, Kraków), prof. Marka Kozickiego (Politechnika Łódzka).

Specjalny wykład prof. Edwarda Calabrese (University of Massachusetts, Amherst), specjalisty zajmującego się od ponad 30 lat toksykologią, tematyką hormezy radiacyjnej i modelu LNT oraz czynników kancerogennych, transmitowany będzie pierwszego dnia sympozjum.

Zapisy na wydarzenie są jeszcze możliwe, w tej sprawie proszę się skontaktować z prof. Ludwikiem Dobrzyńskim z Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ, mail Ludwik.Dobrzynski@ncbj.gov.pl. Zapraszamy serdecznie!