Fizyka jądrowa

Odkrycia naukowe przynoszą ludzkości liczne, bardzo często nieoczekiwane, korzyści. Chociaż współczesna fizyka jądrowa zajmuje się wieloma interesującymi zagadnieniami, jest wiele pytań, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Najlepszym sposobem odkrywania praw przyrody jest wykonywanie szczegółowych badań teoretycznych i doświadczalnych w warunkach ekstremalnych. Taki rodzaj badań jest poważnym testem modeli teoretycznych, które są sformułowaniami obecnego stanu wiedzy, bądź roboczymi hipotezami dotyczącymi przedmiotu badań. Naukowcy badają jądra egzotyczne o niewielkiej stabilności, a także jądra o wysokim spinie, dużej deformacji i wysokiej temperaturze.

Jednym z najlepszych przykładów fizyki jądra atomowego w warunkach ekstremalnych są prowadzone w naszym Instytucie teoretyczne badania pierwiastków superciężkich o dużej liczbie zarówno protonów, jak i neutronów. Innym ważnym zagadnieniem jest dynamika zderzeń jądrowych w różnych zakresach energii. Zakres energii bardzo niskich jest ważny z punktu widzenia badań procesów astrofizycznych. Zakres energii relatywistycznych interesuje badaczy zajmujących się termodynamiką materii jądrowej. Energie ultra-relatywistyczne mogą prowadzić do nowych form materii jądrowej, takich jak plazma kwarkowo-gluonowa. Badane są także struktura i oddziaływania różnych produktów reakcji uzyskiwanych w nisko energetycznych zderzeniach ciężkich jonów i efekty atomowe pojawiające się w bardzo silnych polach elektromagnetycznych występujących przy zderzeniach ciężkich jonów. Ponadto, rozwijana jest teoria syntezy jądrowej, mająca pomóc odkrywać nowe izotopy znanych pierwiastków oraz kolejne pierwiastki superciężkie o nowych właściwościach.

Badania nasze są prowadzone we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w świecie.