Fizyka cząstek elementarnych

Fizycy cząstek elementarnych usiłują znaleźć odpowiedz na podstawowe pytania dotyczące budowy naszego świata: jakie są podstawowe składniki materii, i jakie prawa rządzą ich oddziaływaniami. Zespoły eksperymentalne Instytutu uczestniczą we współpracach z wielkimi ośrodkami międzynarodowymi, głównie w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN (zlokalizowanym w Szwajcarii). Badają strukturę nukleonu przy pomocy wiązek mionowych, w zderzeniach elektronów z pozytonami poszukują fundamentalnej cząstki Higgsa (odpowiedzialnej za masy wszystkich cząstek), i aktywnie uczestniczą w przygotowaniach eksperymentów nowej generacji przy budowanym Wielkim Zderzaczu Hadronowym LHC.