EUROfusion_NCBJ-JET1

Wspólny Program Fuzji Jądrowej
(akronim: EUROfusion_NCBJ-JET1)

Dofinansowanie: 51 442 zł

Całkowita wartość: 90 257 zł


Opis zadania:

W ramach programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” (dalej „program PMW”) realizowany był projekt międzynarodowy współfinansowany pt.: „Wspólny Program Fuzji Jądrowej” (akronim: EUROfusion_NCBJ-JET1) w ramach międzynarodowego programu HORYZONT 2020 EURATOM (H2020-Euratom) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską o numerze 633053. Kontynuowane były badania naukowe oraz prace rozwojowe związane z europejskim programem fuzji termojądrowej.

Pełna informacja na stronie projektu https://eurofusion.ncbj.gov.pl/

Status: 
Zakończony/Finished