Weak interaction studied in a few electron atomic ions

Rok: 
2012
Autor: 
Siegień-Iwaniuk Katarzyna
Autor Katarzyna Siegień-Iwaniuk
Tytuł polski Badanie oddziaływań słabych w kilku-elektronowych jonach atomowych
Tytuł angielski Weak interaction studied in a few electron atomic ions
Rok 2012
Opiekun dr hab. Zygmunt Patyk