Opracowanie metodologii analizy amplitudowo-fazowej interferogramów kompleksowych i jej zastosowanie do pomiaru spontanicznych pól magnetycznych w plazmie laserowej na eksperymencie PALS

Rok: 
2019
Data opublikowania: 
pon., 2019-09-30
Autor: 
Zaraś-Szydłowska Agnieszka
Autor

Agnieszka Zaraś-Szydłowska

Tytuł polski

Opracowanie metodologii analizy
amplitudowo-fazowej
interferogramów kompleksowych i jej
zastosowanie do pomiaru
spontanicznych pól magnetycznych
w plazmie laserowej na
eksperymencie PALS

Tytuł angielski  
Rok 2019
Opiekun

Prof. dr hab. Tadeusz Pisarczyk