Astrofizyka i astronomia cząstek elementarnych

Fizyka subatomowa okazała się być kluczem do zrozumienia wielu procesów zachodzących w kosmosie. Powstała nowa dziedzina - "astroparticle physics", nie mająca jeszcze polskiej nazwy. Badania w tej dziedzinie wymagają nowego rodzaju instrumentarium. Doświadczenie nabyte przez IPJ w eksperymentach fizyki cząstek jest tu niezwykle cenne.

Od lipca 2004 na Las Campanas w Chile pracuje prototypowa aparatura „Pi of the Sky” monitorująca niebo w poszukiwaniu błysków, których źródłem mogą być gigantyczne eksplozje pozagalaktyczne. Aparatura powstała w Polsce, we współpracy IPJ, CFT PAN, IFD UW i ISE PW.