Wręczono doroczne nagrody Departamentu Badań Podstawowych NCBJ

26 czerwca 2023 r. odbyło się Specjalne Colloquium, na którym wręczone zostały nagrody za najlepsze prace badawcze i działalność popularyzatorską w roku 2022 w Departamencie Badań Podstawowych NCBJ (DBP). Laureatami zostali dr hab. Michał Bluj, zespół w składzie dr hab. Paweł Ziń i dr Maciej Pylak, dr Michael Romano oraz prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman i dr Miguel Figueira.

Już po raz trzeci przyznane zostały nagrody za wyróżniające się prace naukowe opublikowane przez pracowników DBP w minionym roku oraz za działania popularyzujące naukę. W tym roku Kapituła Nagrody zdecydowała uhonorować:

  • dra hab. Michała Bluja, profesora NCBJ z Zakładu Fizyki Wielkich Energii, za kluczowy wkład w pierwszy pomiar struktury CP sprzężenia Yukawy taonu i bozonu Higgsa,
  • zespół z Zakładu Fizyki Teoretycznej w składzie dr hab. Paweł Ziń, profesor NCBJ i dr Maciej Pylak za cykl prac poświęconych własnościom kropel kwantowych - samozwiązanych kondensatów Bosego-Einsteina,
  • dra Michaela Romano z Zakładu Astrofizyki za cykl prac dotyczących indeksów gwiazdotwórczych galaktyk z przesunięciami ku czerwieni do z ~ 6, w szczególności za opracowanie oryginalnej metody oznaczania zawartości zjonizowanego węgla [CII] w ośrodku międzygwiazdowym.

Nagrodę za działania popularyzatorskie Kapituła postanowiła podzielić pomiędzy:

  • dra Miguela Figueirę z Zakładu Astrofizyki za serię artykułów popularnych w czasopiśmie Delta na temat astrofizyki w szczególności koncentrujących się na mechanizmach formowania się gwiazd

oraz

  • prof. dra hab. Jerzego Kowalskiego-Glikmana za popularyzujący nauki fizyczne cykl felietonów zamieszczonych w portalu Pulsar oraz za zaangażowanie w tworzenie tego portalu.

Ogłaszając wyniki dyrektor Departamentu, profesor Stanisław Mrówczyński podkreślił wielką różnorodność nagrodzonych prac obejmujących zarówno pionierskie badania teoretyczne jak i astrofizykę obserwacyjną oraz niezwykle skomplikowaną analizę danych eksperymentalnych. Wspomniał też o wyjątkowej w tym roku dużej liczbie nominacji do nagrody za działania popularyzacyjne. Wyjaśnił też, że Kapituła stanęła przed dylematem czy może brać pod uwagę imponującą działalność popularyzatorską, ale prowadzoną w języku rodzimym osoby nominowanej, którym nie posługuje się nikt z członków Kapituły. Ostatecznie przeważył argument, że takie działania nie mogą być odpowiedzialnie ocenione przez członków komisji.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu dyplomów laureaci przedstawili swoje prezentacje.
Colloquium prowadzone było w formule hybrydowej.

W tym roku w skład Kapituły Nagrody wchodzili: prof. dr hab. Stanisław Mrówczyński, dr hab. Justyna Łagoda, profesor NCBJ, prof. dr hab. Zygmunt Patyk, prof. dr hab. Marek Biesiada i dr Marek Pawłowski.
Kapituła spotkała się trzykrotnie, a jej rozstrzygnięcia były efektem długotrwałych dyskusji.

Stanisław Mrówczyński podczas Specjalnego Colloquium DBP
Paweł Ziń podczas Specjalnego Colloquium DBP
Paweł Ziń i Maciej Pylak podczas Specjalnego Colloquium DBP
Miguel Figueira i Stanisław Mrówczyński podczas Specjalnego Colloquium DBP
Jerzy Kowalski-Glikman i Stanisław Mrówczyński podczas Specjalnego Colloquium DBP
Maciej Pylak podczas Specjalnego Colloquium DBP
Miguel Figueira podczas Specjalnego Colloquium DBP
Jerzy Kowalski-Glikman podczas Specjalnego Colloquium DBP