Profesor Gudowski otrzymał nagrodę Orła tygodnika "Wprost"

Profesor Wacław Gudowski

23 września podczas konferencji w Warszawie zatytułowanej "Wprost o nauce. Od badań podstawowych do prac rozwojowych. Polski system szkolnictwa wyższego i nauki w dobie wyzwań współczesności. Perspektywy szanse wyzwania", prof. Wacław Gudowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych otrzymał nagrodę Orła "Wprost" w kategorii "Biznes i nauka". Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną w zakresie energetyki jądrowej, a także za zaangażowanie w rozwój współpracy naukowej między Polską a Szwecją.

Prof. Gudowski jest profesorem Fizyki Reaktorów i Fizyki Neutronowej w Królewskim Instytucie Technologii (KTH) w Sztokholmie. To wieloletni dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej (CEKERT) w KTH, członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Inżynieryjnych, profesor w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych w inżynierii jądrowej i fizyce ciała stałego, jednym z europejskich pionierów badań nad transmutacją odpadów i materiałów jądrowych w systemach napędzanych/kontrolowanych akceleratorami – ADS.

W 2005 r. zainicjował i koordynował europejski projekt edukacyjny: „Europejsko-Chiński Kampus Energii i Środowiska". Partnerami tego rozwijającego się wciąż projektu są Królewski Instytut Technologii w Sztokholmie, Universytet Tsinghua w Pekinie, Politechnika Turyńska i Politechnika Harbinska. Prof. Gudowski zajmuje się także problematyką nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

"Przy takich okazjach dziękuje się instytucjom i osobom. Cztery instytucje, które wpłynęły na moje życie to Akademia Górniczo-Hutnicza, która mnie ukształtowała, Królewska Politechnika w Sztokholmie, która nie przeszkadzała w mojej pasji; trzecią instytucją jest Orlen Synthos Green Energy, która miała odwagę pokazać społeczeństwu mały atom, a czwartą instytucją jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, w którym jest bardzo „wysoka temperatura” nad rozwojem reaktorów nowej generacji" – powiedział prof. Gudowski podczas uroczystości wręczenia nagrody.

Nagroda Orła "Wprost" jest przyznawana wybitnym przedstawicielom środowiska naukowego w Polsce. Laureatów wybiera kapituła złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu i mediów.

Serdecznie gratulujemy!

Profesor Wacław Gudowski