NCBJ zapleczem badawczym Komisji Europejskiej

Dyrektor NCBJ Krzysztof Kurek, Dyrektor Generalny JRC Vladimir Sucha podczas podpisywania umowy, fot JRC
Dyrektor NCBJ Krzysztof Kurek, Dyrektor Generalny JRC Vladimir Sucha podczas podpisywania umowy, fot. JRC

Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało umowę o współpracy ze Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) będącym jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. Sześć ośrodków badawczych i centrala w Brukseli stanowią niezależny, naukowy i techniczny organ doradczy dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Dziś szefowie sześciu zespołów badawczych JRC odwiedzili ośrodek w Świerku i spotkali się z polskimi naukowcami.

W ramach podpisanej umowy Narodowe Centrum Badań Jądrowych ma możliwość współtworzenia programów badawczych Wspólnego Centrum Badawczego. Dzięki temu polscy naukowcy będą brać udział w opracowywaniu i koordynowaniu polityki Unii Europejskiej w szczególności w zakresie rozwoju technologii jądrowych w takich dziedzinach jak energetyka, gospodarka, cyberbezpieczeństwo czy medycyna.

„Podpisana umowa o współpracy z JRC to rezultat wysokiej pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej i naszej roli w prowadzonej polityce naukowo-badawczej Unii Europejskiej” – powiedział dr hab. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ – „to także otwarcie nowych możliwości, w tym w zakresie zbliżających się projektów w ramach Horyzontu 2020. Przykładem obszarów wzajemnej współpracy może być opracowywanie i wdrażanie nowych radioframaceutyków. Szybka i właściwa diagnoza w połączeniu ze skutecznym leczeniem to dziś jedno z największych wyzwań medycyny. Polska w tym obszarze ma wiele sukcesów i zamierza intensyfikować prace związane z rozwojem technologii jądrowych służących ochronie zdrowia i życia ludzi”.

Medycyna jądrowa to tylko jeden z obszarów wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju technologii jądrowych. Kolejnymi tematami są m.in. badania materiałowe, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna jak również działania informacyjno-edukacyjne. Właśnie te tematy były poruszane podczas wizyty ekspertów Unii Europejskiej w NCBJ 6 lutego br. Rozmowom naukowców towarzyszyły prezentacje potencjału naukowo-badawczego ośrodka w Świerku, w szczególności reaktora jądrowego „Maria” (jednego z kilku na świecie produkujących molibden – izotop wykorzystywany w 80% wszystkich procedur medycyny nuklearnej), Ośrodka Radioizotopów POLATOM (światowy producent radiofarmaceutyków, zapewniający dostawy leków do 80 krajów na całym świecie, w tym do USA, Japonii, Chin czy Rosji) oraz Centrum Informatyczne Świerk (prowadzenie analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych). Spotkanie miało roboczy charakter i jest wstępem do szczegółowego określenia kierunków współpracy i podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Ceremonia podpisania umowy pomiędzy JRC a NCBJ odbyła się 2 lutego br. w Brukseli. Ze strony JRC w wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Generalny JRC Vladimir Sucha oraz Szef Działu Współpracy Międzynarodowej JRC Andrea Bucalossi. Polskę reprezentował Dyrektor NCBJ dr hab. Krzysztof Kurek, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr inż. Zygmunt Krasiński i Koordynator Projektów Międzynarodowych NCBJ dr Jacek Gajewski.

Dyrektor NCBJ Krzysztof Kurek, Dyrektor Generalny JRC Vladimir Sucha podczas podpisywania umowy, fot JRC
Dyrektor NCBJ Krzysztof Kurek, Dyrektor Generalny JRC Vladimir Sucha podczas podpisywania umowy, fot JRC