Nagroda 2023 Paul Phelps Continuing Education Grant dla pracownika NCBJ

dr inż. Tomasz Rajkowski Dr inż. Tomasz Rajkowski z Zakładu Elektroniki i Systemów Detekcyjnych NCBJ został laureatem nagrody Paul Phelps Continuing Education Grant, przyznawanej corocznie przez Radiation Effects Committee w IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society. Nagroda pozwoli naukowcowi na wzięcie udziału w szkoleniu podczas międzynarodowej konferencji NSREC 2023.

Nagroda jest przyznawana corocznie kilku młodym naukowcom w uznaniu działalności naukowej w obszarach, w których działa IEEE Nuclear and Plasma Sciences Society oraz jako motywacja do dalszej edukacji i pracy. Obejmuje ona m. in. udział w szkoleniu Short Course podczas konferencji IEEE Nuclear&Space Radiation Effects Conference, która odbędzie się pod koniec lipca w Kansas City. W trakcie konferencji odbędzie się również wręczenie samej nagrody.

Dr inż. Tomasz Rajkowski prowadzi badania dotyczące wpływu promieniowania na komponenty i urządzenia elektroniczne, ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania kosmicznego. Zainteresowanie tą tematyką pojawiło się w trakcie pracy w Centrum Badań Kosmicznych PAN, przy budowie satelitów konstelacji BRITE, oraz satelity OPS-SAT dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. „To w tym okresie miałem okazję przeprowadzić pierwsze testy radiacyjne elektroniki budowanej do kosmosu. Zagadnienie kwalifikacji radiacyjnej elektroniki wydało mi się mocno złożone, ale też fascynujące – stąd decyzja o kontynuacji badań w ramach doktoratu” – wspomina dr inż. Rajkowski. W 2018 roku został wybrany do grona 15 doktorantów w ramach programu Horyzont 2020 RADSAGA i realizował studia na Uniwersytecie w Montpellier (Francja), prowadząc jednocześnie badania dla firmy produkującej podsystemy satelitarne. W ramach programu kontynuował prace nad określeniem możliwości kwalifikacji radiacyjnej systemów elektronicznych za pomocą testowania na poziomie całego systemu elektronicznego. Po przeprowadzeniu szeregu eksperymentów z użyciem źródeł fotonowych, ciężkich jonów i lasera, a także symulacji i analiz, przedstawił główne korzyści i ograniczenia w kwalifikacji przez test systemowy oraz zaproponował metodę tzw. ograniczonej kwalifikacji radiacyjnej systemów elektronicznych.

W 2022 roku rozpoczął pracę w NCBJ, gdzie kontynuował badania prowadzone w ramach doktoratu, ale też rozpoczął nowy projekt, w którym wykorzystuje akceleratory liniowe elektronów do testów pod kątem single event effects (zjawiska wywołane pojedynczą cząstką, odpowiedzialne m.in. za przekłamania bitowe w układach cyfrowych, a czasem też za zniszczenia całych komponentów i systemów). „Prowadzę badania na styku inżynierii kosmicznej, elektroniki i fizyki jądrowej, a jednocześnie rozwijam współpracę NCBJ z przemysłem kosmicznym przez udzielanie konsultacji dot. odporności radiacyjnej elektroniki w projekcie satelity EagleEye.” – mówi o swojej pracy. „Cieszę się też, że moje kompetencje przydają się w innych projektach prowadzonych w Instytucie, jak choćby Polar-2, gdzie budowane jest zasilanie i komputer dla instrumentu na Chińską Stację Kosmiczną”.

Serdecznie gratulujemy otrzymania nagrody i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!

dr inż. Tomasz Rajkowski