Menu odnośników dodatkowych

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) pomaga w ulepszeniu pracy reaktora MARIA

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej OMARR
W dniach 10–14 października 2022 roku międzynarodowe grono specjalistów MAEA ramach misji OMARR (ang. Operation and Maintenance Assessment for Research Reactors) dokonało przeglądu mającego na celu zwiększenie efektywności programu pracy i utrzymania w ruchu reaktora MARIA. ----

Czterdziestolecie Państwowej Agencji Atomistyki

Medal 40 lat PAA
17 października odbyła się uroczystość z okazji czterdziestolecia PAA. Dyrektor NCBJ skierował do Prezesa PAA list gratulacyjny z okazji rocznicy. Podczas uroczystości nasz instytut został nagrodzony medalem okolicznościowym, a profesor Krzysztof Kurek otrzymał z rąk pani minister Anny Moskwy odznakę honorową "Zasłużony dla Energetyki". ----

Jądra superciężkie: między lądem a wyspą

Wyspa stabilności w grafice G. Seaborga - połowa XX w.
Synteza pierwiastków superciężkich odbywa się w wyniku reakcji zderzeń ciężkich jonów. Powstałe jądro superciężkie może być zarówno silnie wzbudzone (gorące), jak i wzbudzone w niewielkim stopniu (zimne). Do tej pory brak było przykładów świadczących o tym, że oba scenariusze reakcji jądrowej mogą prowadzić do tych samych jąder końcowych. Opublikowana we wrześniu praca międzynarodowego zespołu naukowców z udziałem polskich fizyków, pokazuje, że taka sytuacja jest możliwa. ----

Nowe, najdokładniejsze pomiary czasu życia izomeru 184mRe

Prof. Jacek Rzadkiewicz i dr Rafał Prokopowicz z zasobnikiem do napromieniania próbek w celu produkcji izotopów renu  (foto: NCBJ)
Zespół naukowy Departamentu Aparatury i Technik Jądrowych NCBJ wraz z ekspertami z Laboratorium Badawczego Armii USA przeprowadzili nową, udaną eksperymentalną próbę produkcji izomerów renu, wykorzystując pola neutronowe reaktora MARIA. Eksperyment zaowocował wyznaczeniem najdokładniejszej do tej pory wartości czasu życia izomeru 184mRe. ----

Uczenie maszynowe - uniwersalne narzędzie badawcze

Centrum Informatyczne Świerk, NCBJ
Konferencja "International Workshop on Machine Learning and Quantum Computing Applications in Medicine and Physics" (WMLQ2022) odbyła się w dniach 13-16 września w Warszawie i była poświęcona zastosowaniu metod statystycznych, w tym uczenia maszynowego w medycynie i naukach fizycznych. Głównym organizatorem konferencji było NCBJ. Współorganizatorami byli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz projekt EuroCC. ----

Od superuszczelek do detekcji niebezpiecznych kabli dzięki wiązkom jonów

Obraz mikropęknięcia z mikroskopu SEM
Gdy rozpędzone neutrony bądź jony bombardują materiał, jego warstwa powierzchniowa ulega dramatycznym przekształceniom fizycznym i chemicznym. Ten fakt został wykorzystano do stworzenia metody produkcji superuszczelek. Naukowcy zaproponowali także prosty i szybki sposób detekcji niebezpiecznych kabli, których polimerowa izolacja zaczyna tracić właściwości izolujące. ----

Małe dawki promieniowania docenione!

Operatorzy przy komorach gorących w OR POLATOM w NCBJ
Gdy organizm najpierw otrzyma niewielką dawkę promieniowania jonizującego, a po pewnym czasie drugą, wyraźnie większą, ryzyko wystąpienia negatywnych skutków będzie mniejsze niż w sytuacji, gdyby otrzymał tylko tę ostatnią. Zjawisko, znane jako efekt Rapera-Yonezawy, z powodzeniem opisali naukowcy z NCBJ. Ich badania nagrodzono dziś w Gliwicach prestiżową nagrodą Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. ----

Best Paper Award konferencji NUTHOS-13 za pracę na temat modelowania przepływu turbulentnego

Dyplom wyróżnienia na konferencji NUTHOS-13
Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski z Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska NCBJ otrzymał nagrodę Best Paper Award za pracę zaprezentowaną podczas 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Operation, and Safety (NUTHOS-13). Nagrodzona praca dotyczy analizy niepewności modeli turbulentnych przepływu chłodziwa w ściśle upakowanych kasetach paliwowych w reaktorach jądrowych. ----

Międzynarodowa Szkoła Letnia “New High-Temperature Technologies for Poland”

Szkoła Letnia DHD4GEN
W dniach 12-15 września 2022 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się Międzynarodową Szkoła Letnia w trakcie której zaprezentowano wykłady ekspertów ze Szwecji, Włoch, Szwajcarii, Japonii, Holandii i Indonezji oraz z NCBJ. Doktoranci NCBJ mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań oraz uzyskać informację zwrotną ze strony zaproszonych gości. ----

Sztuczna inteligencja wytropi soczewki grawitacyjne

Obrazy odległych galaktyk, zniekształcone przez silne soczewki grawitacyjne, to wizualnie najbardziej nieszablonowe zjawiska fotografowane przez teleskopy. Ich automatyczna detekcja z wielu względów jest trudna. Podczas międzynarodowych warsztatów w Warszawie, dedykowanych uczeniu maszynowemu, naukowcy NCBJ zademonstrowali modele teoretyczne i oprogramowanie, które z wysoką skutecznością i wiarygodnością radzą sobie z tym zadaniem. ----

Strony