Modeling of neutron radiation damage in ceramic construction materials for the Dual Fluid Reactor using heavy ions

Speaker and affiliation: 
mgr Ewelina Kucal
Date: 
Tue, 2023-12-19 11:30 to 12:30
Venue: 
sala 172, bud. 39 (Cyfronet, III piętro) / https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/uz3-and-phd4gen-seminars
Abstract: 

W ramach seminarium UZ3 dnia 19 grudnia 2023 o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Eweliny Kucal

temat rozprawy:

Modeling of neutron radiation damage in ceramic construction materials for the Dual Fluid Reactor using heavy ions

Promotor: prof. dr hab. Zbi­gniew Kon­rad Czer­ski (Naro­dowe Cen­trum Badań Jądro­wych)

Promotor pomocniczy: dr Cyprian Mieszczyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Recenzenci:

prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. Frederico Garrido (CNRS, Paris Saclay)

dr hab. Zygmunt Szefliński (Uniwersytet Warszawski)

Attachments: