Nuclear Facilities Operations Department (DEJ)

Office
Room 6, building R2A
NCBJ
05-400 Otwock-Świerk
tel. +48 22 273 10 80
tel./fax +48 22 273 12 18
e-mail DEJ@ncbj.gov.pl
addrees book DEJ
Deputy Director of the Department
Eng. Paweł Nowakowski, MSc.
tel. +48 22 273 10 80,
+48 22 273 11 57
e-mail Pawel.Nowakowski@ncbj.gov.pl

Department scope of activities

1. R&D works on:

 • physics and technology of nuclear reactors

 • ionizing radiation dosimetry

 • methods of radiation protection/providing nuclear safety

 • applications of nuclear technologies.

2. Operation of Świerk nuclear reactors (for research and commercial activities).

3. Measurements/analyses done to provide nuclear safety and to verify operation of radiation protection systems in the Świerk research centre.

4. Radiation protection/nuclear safety-related measurements/analyses assigned by external entities.

Department Structure:

 1. Zakład Eksploatacji Reaktora MARIA (EJ2)
  • Dział Operatorski (DOM)
  • Dział Mechaniczny (DMM)
  • Dział Dozymetrii (DDM)
  • Dział Elektryczny (DEM)
  • Dział Aparaturowy (DAM)
 2. Zakład Technik Reaktorowych (EJ3)
  • Dział Technologii Napromieniania (DTN)
  • Dział Konstrukcyjno-Technologiczny (DKT)
   • Warsztat Mechaniczny
  • Dział Sond i Pętli Reaktorowych (DSR)
 3. Zakład Badań Reaktorowych (EJ4)
  • Dział Analiz i Pomiarów Reaktorowych (DAP)
  • Dział Radiochemii (DRA)
   • Pracownia Chemiczna (PCh)
 4. Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej (H2)
  • Dział Dozymetrii Promieniowania Mieszanego
  • Dział Badań Biomedycznych
  • Dział Fizyki Medycznej i Nanodozymetrii
 5. Dział Obsługi (EJO)
  • Sekcja Obsługi Dokumentacji
  • Sekcja Administracyjna