GW190814 - fale grawitacyjne pochodzące ze zlania się nietypowego układu podwójnego

English translation unavailable for GW190814 - fale grawitacyjne pochodzące ze zlania się nietypowego układu podwójnego.