Laser-produced ions: generation processes and applications to modification of semiconductor materials

Year: 
2012
Author: 
Rosiński Marcin
Author Marcin Rosiński
Title in Polish Badanie procesów generacji i zastosowania jonów produkowanych laserem dla modyfikacji materiałów półprzewodnikowych 
Title in English Laser-produced ions: generation processes and applications to modification of semiconductor materials
Year 2012
Tutor Associate Professor Jerzy Wołowski