Distributions of momenta/spins densities in gadolinium calculated by the ab-initio and the maximum entropy methods

Year: 
2014
Author: 
Pylak Maciej
Author Maciej Pylak
Title in Polish Analiza rozkładów gęstości pędów i spinów w gadolinie metodami obliczeń ab-initio i maksymalnej entropii
Title in English Distributions of momenta/spins densities in gadolinium calculated by the ab-initio and the maximum entropy methods
Year 2014
Tutor Professor Ludwik Dobrzyński