BADANIA I ROZWÓJ

Akcelerator AQURE został w całości skonstruowany przez pracowników Zakładu Aparatury Jądrowej oraz Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek. W ramach rozwoju projektu i badań powstało wiele publikacji m.in.: 

1.       Rozwiązanie mechaniczne akceleratora śródoperacyjnego powstałego w projekcie INTRADOSE

Autorzy: E. Kulczycka, R. Hanke, M. Baran, M. Wójtowicz, M. Terka, M. Lamparski

2.       Analiza możliwości przesuwu kolumny akceleratora śródoperacyjnego w celu ułatwienia  pozycjonowania głowicy

Autorzy: M. Terka, E. Kulczycka, J. Wilczek, R. Szymański, W. Zawada, B. Kołodziejczyk

3.       Akcelerator INTRALINE-IOERT do radioterapii śródoperacyjnej

Autorzy: J. Pracz, A. Syngfeld-Każuch

4.       Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej dotyczące kontroli jakości w radioterapii śródoperacyjnej promieniowaniem elektronowym (IOERT) za pomocą mobilnych akceleratorów

Autorzy: M. Kruszyna-Mochalska, M. Bijok, B. Pawałowski, A. Misiarz, K. Kosiński, J. Pracz, J Malicki, P. Kukołowicz

5.      A new mobile electron accelerator for intra operative electron radiation therapy

Autorzy: P. Adrich, A. Baczewski, M. Baran, W. Drabik, K. Gryn, R. Hanke, E. Jakubowska, E. Jankowski, G. Kędzierski, N. Kielar, Ł. Kujawiński, J. Kopeć, K. Kośiński, R. Kozioł, P. Kraszewski, P. Krawczyk, E. Kulczycka, P. Lalik, M. Marczenko, A. Masternak, A. Misiarz, J. Olszewski, K. Ozon, E. Pławski, A. Polak, W. Psonka, M. Rutkowska, J. Rzadkiewicz, Z. Sienkiewicz, M. Staszczak, K. Swat, A. Syntfeld-Każuch, M. Terka, A. Wasilewski, J. Wilczek, M. Wojciechowski, M. Wójtowicz, S. Wronka, A. Wysocka-Rabin, K. Zalewski 

6.     The IOERT IntraLine accelerator – the development, current state, and future plans

Autorzy: P. Adrich, R. Hanke, E. Kulczycka, K. Kosiński, B. Meglicki, A. Misiarz, E. Pławski, M. Staszczak, K. Swat, A, Syntfeld-Każuch, M. Wójtowicz, A. Wysocka-Rabin