Współpraca

W Łodzi badania promieniowania kosmicznego prowadzi również Katedra Astrofizyki Wysokich Energii.

W zakresie badania promieniowania kosmicznego współpracujemy z zagranicznymi jednostkami badawczymi przy budowie i analizie danych eksperymentalnych. Naszymi najważniejszymi partnerami są:


W zakresie akceleratorowych badań fizyki oddziaływań współpracujemy z:

  • DESY (Hamburg, Niemcy) przy eksperymencie ZEUS,
  • Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja) przy eksperymencie CELSIUS/WASA. W związku z zakończeniem działania akceleratora CELSIUS w 2005 r. współpraca przekształca się w WASA@COSY.


Bardzo cenimy sobie nieformalną współpracę z: