Akceleratory przemysłowe

Oferujemy: akceleratory do radiografii, akcelerator do napromieniania żywności. Akceleratory do radiografii zapewniają wykrywanie wad w obiektach stalowych o grubościach do 1 m; przeznaczone są głównie do przemysłowej kontroli konstrukcji mostów, wiaduktów, etc. Akceleratory do napromieniania żywności pozwalają na sterylizację na skalę półprzemysłową nie tylko produktów żywnościowych, ale również innych wyrobów w tym wyrobów i materiałów medycznych.

Akceleratory przemysłowe