Menu odnośników dodatkowych

Konkursy na projekty badawcze

LIFE Clean Energy Transition 12/01/2022

Please find information on the LIFE Clean Energy Transition call for proposals 2021 including 18 different topics which projects can apply for until 12 January 2022. ----

MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 (12/10/2021), MSCA Doctoral Networks 2021 (16/11/2021)

Part of Horizon Europe, the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)  are the European Union’s flagship funding programme for doctoral education and postdoctoral training of researchers. The European Research Executive Agency manages the MSCA on behalf of the European Commission. ----

NAWA - Program wymiany studentów, doktorantów i naukowców – Nabór do 20/12/2021

NAWA zaprasza studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – DDL 20/12/2021 ----

START 2022, 24/09/2021 – 22/11/2021

Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FnP) zaprasza do złożenia wniosku w ramach programu START 2022. ----

OPUS 22, 15/09/2021 - 15/12/2021

OPUS 22- możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. ----

SONATA 17, 15/09/2021 - 15/12/2021

SONATA 17 – konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. ----

POLONEZ BIS 1, 15/09/2021 - 15/12/2021

POLONEZ BIS 1 - konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. ----

EUREKA – NCBR- Innovative SMEs 02/09/2021 – 04/11/2021

W załączeniu informacja o naborze realizowanym w formule Cofund+ Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa będącego kontynuacją programów w EUROSTARS i EUROSTARS-2, tj. programów Inicjatywy EUREKA. ----