Menu odnośników dodatkowych

III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego w NCBJ

III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego
W piątek, 4 września br, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) odbędzie się III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. ----

NIELINIOWY WSZECHŚWIAT - I Sympozjum Romana Juszkiewicza

Profesor Roman Juszkiewicz
W najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, w Pałacu Staszica, rozpocznie się sympozjum kosmologiczne gromadzące aż 70 naukowców z całego świata. Pięciodniowe spotkanie przyciągnie do Polski największe sławy środowiska kosmologicznego, aby mogły dzielić się swoim dorobkiem w duchu i tradycji jednego z najsłynniejszych polskich kosmologów – ś.p. profesora Romana Juszkiewicza. ----

Superkomputer ze Świerku wśród najszybszych instalacji obliczeniowych świata

Superkomputer ze Świerku wśród najszybszych instalacji obliczeniowych świata
Klaster komputerowy zbudowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych został oficjalnie zaliczony do grona najszybszych superkomputerów na świecie. Stworzona w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk instalacja znalazła się na 155. miejscu prestiżowej listy TOP500. ----

Komisja powołana przez Radę Naukową wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora NCBJ

Rada Naukowa NCBJ zatwierdziła kandydata na nowego dyrektora
Komisja Konkursowa powołana przez Radę Naukową Narodowego Centrum Badań Jądrowych po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i dokonaniu oceny końcowej zdecydowała o przedstawieniu Panu Ministrowi Gospodarki kandydatury Pana dr. hab. inż. Krzysztofa Kurka na stanowisko Dyrektora NCBJ. ----

Jeszcze nowocześniejszy Świerk

Laboratorium Struktur Akceleracyjnych
Blisko 40 mln zł kosztowały nowe inwestycje programu „4LABy” w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, częściowo dofinansowane przez Unię Europejską. Dzięki nim wzrósł potencjał naukowo techniczny ośrodka. Dziś, 24 czerwca br, na specjalnej konferencji, omówiono wyniki i zaprezentowano efekty przeprowadzonych prac. ----

Odznaczenia na Zamku Królewskim

Wiesława Krawczyk, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego wręcza prof. Grzegorzowi Wrochnie, specjalne odznaczenie dla NCBJ w postaci Odznaki Honorowej  „Zasłużony dla Mazowsza”, fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia: Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyże Zasługi osobom wybitnie zasłużonym dla chemii i fizyki jądrowej oraz działaczom opozycyjnym na rzecz przemian demokratycznych z Instytutu Badań Jądrowych oraz zasłużonym pracownikom Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. ----

Jubileuszowe sympozjum Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Jubileuszowe sympozjum Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Jednym z elementów uroczystych obchodów jubileuszu 60-lecia Narodowego Centrum Badań Jądrowych będzie okolicznościowe sympozjum, które odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca 2015 r., w sali konferencyjnej budynku Parku Naukowo – Technologicznego w Świerku. ----

60 lat polskiej atomistyki

Odznaczenia z okazji 60-lecia powstania Instytutu Badań Jądrowych. Uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie - fot. Marcin Jakubowski, NCBJ
Polska atomistyka kończy 60 lat! W czerwcu 1955 powołano Instytut Badań Jądrowych, pierwszy tego typu ośrodek naukowo-badawczy w Polsce. Dziś Prezydent RP na Zamku Królewskim wręczył odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym naukowcom. Uroczystość była zwieńczeniem cyklu wydarzeń przygotowanych przez instytuty jądrowe z okazji jubileuszu. ----

W poszukiwaniu zwiększenia efektywności radioterapii

Opracowane w NCBJ urządzenie  Jet Counter,  fot. NCBJ
Dobiegł końca projekt „Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych” (BioQuaRT). Naukowcy zrzeszeni w organizacji EURAMET EMPR poszukiwali nowych metod metrologicznych pozwalających na optymalizację planowania leczenia nowotworów z zastosowaniem radioterapii. ----

60-lecie IBJ: Sympozjum "Fizyka i Chemia Jądrowa w służbie medycyny"

Z okazji 60-lecia IBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie organizują 10 czerwca 2015 r, w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego w Świerku sympozjum "Fizyka i Chemia Jądrowa w służbie medycyny" ----

Strony