Menu odnośników dodatkowych

Reaktor MARIA przebada elementy budowanego we Francji reaktora termojądrowego ITER

Rdzeń reaktora MARIA
NCBJ zawarło umowę ramową z ITER Organization, w ramach której zbadane zostaną próbki materiałów i okna diagnostyczne, które znajdą zastosowanie w reaktorze termojądrowym ITER. Zostaną zaprojektowane specjalne kapsuły termostatyczne, które odtworzą warunki panujące w miejscu ich docelowej instalacji. Zostaną umieszczone w rdzeniu naszego reaktora, napromienione, a następnie przebadane. ----

Uczestnicy konferencji badań radiograficznych gościli w Świerku

13.09 NCBJ gościł uczestników dwudziestej drugiej Krajowej Konferencji Badań Radiograficznych. Tematyka tradycyjnie obejmowała m.in. współczesne trendy rozwoju radiografii rentgenowskiej, ciekawe przypadki spotykane w trakcie prowadzonych badań, nowinki techniczne i technologiczne oraz nowe obszary zastosowań obrazowania RTG. ----

Naukowcy NCBJ nagrodzeni grantami NCN: POLONEZ BIS i SONATINA

Dwaj naukowcy NCBJ zostali nagrodzeni grantami konkursów Narodowego Centrum Nauki. Dr Wenyi Huo z Centrum Doskonałości NOMATEN otrzymał grant POLONEZ BIS na realizację projektu dotyczącego stopów o wysokiej entropii, natomiast dr Ilkka Samuli Mäkinen uzyskał grant z konkursu SONATINA na projekt dotyczący pętlowej grawitacji kwantowej. ----

W NCBJ powstają warstwy metaliczne o wysokiej entropii

Fot. 1. Magdalena Wilczopolska i Grzegorz Witold Strzelecki, doktoranci NCBJ, prezentują katody z pierwiastkami używane w badaniach nad wytwarzaniem wieloskładnikowych warstw o wysokiej entropii.
Aluminium, tytan, nikiel, niob i wolfram – aż pięć pierwiastków składa się na warstwy o wysokiej entropii właśnie wyprodukowane w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Ich wytworzenie oznacza, że ośrodek w Świerku włączył się w badania nad pokryciami uchodzącymi we współczesnej inżynierii powierzchni za jedne z najbardziej nowatorskich. ----

Błędne doniesienia o problemach z dostępnością LutaPolu

Pojemniki z LutaPolem
W związku z artykułem w Gazecie Stołecznej zatytułowanym "Pacjentce z nowotworem odwołano leczenie. Powód? Radioizotop sprowadzany jest z Rosji” wyjaśniamy, że powody opisanej sytuacji nie leżą po stronie NCBJ i nic nam nie wiadomo o tym, by można je było wiązać z problemami z dostawami z Rosji. ----

Pierwsze obliczenia stanów przejściowych reaktora dwupłynowego DFR

Przekrój rdzenia modelowanego reaktora DFRm z wyszczególnionymi rurami paliwowymi (kolor żółty), chłodziwem (kolor różowy), reflektorem (kolor niebieski) i powłoką z węglika krzemu (kolor zielony). Źródło: https://doi.org/10.1002/er.8387
Ważnym etapem wprowadzania koncepcji reaktorów jądrowych IV generacji są wszechstronne badania i modele ich działania. Na podstawie analiz potwierdzono np. pasywne bezpieczeństwo reaktora DFRm, dzięki wyznaczeniu temperaturowego współczynnika reaktywności. W pracy opublikowanej ostatnio w czasopiśmie International Journal of Energy Research, po raz pierwszy przedstawiono obliczenia stanów przejściowych dla takiego reaktora. ----

Przedłużanie trwałości narzędzi dzięki inżynierii powierzchni materiałów

Magnetron wykorzystywany w inżynierii powierzchni materiałów w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych NCBJ
Narzędzia stosowane do obróbki w przemyśle meblarskim są narażone na szybkie zużywanie się. Modyfikacja powierzchni może zapewnić przedłużenie ich trwałości, co wpływa na zużycie energii, wykończenie powierzchni oraz szybkość produkcji. Badania wpływu implantacji jonów azotu na trwałość stalowych wierteł przeprowadzili naukowcy Zakładu Technologii Plazmowych i Jonowych NCBJ oraz Katedry Mechanicznej Obróbki Drewna SGGW. ----

Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ bierze udział w projekcie ENEN2plus

Pod koniec czerwca, w formacie hybrydowym, odbyło się w Brukseli spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt ENEN2plus. Projekt ma na celu budowanie kompetencji z zakresu technologii jądrowych poprzez działalność edukacyjną i szkoleniową. Dział Edukacji i Szkoleń NCBJ również bierze w nim udział. ----

Dr William Pearson zdobywcą stypendium dla wybitnych młodych naukowców

dr William James Pearson
"Moja praca skupia się na badaniu procesów towarzyszących formowaniu się i ewolucji galaktyk z zastosowaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego" - wyjaśnia dr William James Pearson z Zakładu Astrofizyki NCBJ. Dr Pearson otrzymał jedno z tegorocznych stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. ----

LHCb: Coraz lepiej widać różnice między antymaterią a materią

Grafika pokazująca w sposób artystyczny symetrię CP
Do tej pory nie potrafiliśmy bezpośrednio i z odpowiednią precyzją zmierzyć, jak łamanie symetrii CP przejawia się w rozpadach mezonów powabnych. Wyniki analiz eksperymentu LHCb zaprezentowane na właśnie zakończonej konferencji fizyki wielkich energii ICHEP w Bolonii znakomicie wypełniają tę lukę. ----

Strony