Menu odnośników dodatkowych

30 lat Polski w CERN

1 lipca 1991 r. Polska zyskała status pełnoprawnego członka CERN. Zlokalizowany pod Genewą, stale rozbudowywany kompleks akceleratorów i laboratoriów CERN, tworzy najpotężniejszy ośrodek badawczy na Ziemi. Polscy uczeni współpracowali z nim od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od kilkudziesięciu lat są wśród nich także nasi naukowcy. ----

Nowe urządzenia badawcze dla HTGR przechodzą pierwsze testy w reaktorze MARIA

HTGR - testy
Naukowcy z Zakładu Badań Reaktorowych NCBJ zaprojektowali sondę pozwalającą napromieniać próbki w temperaturze ponad 1000 stopni, czyli w warunkach jakie panują w reaktorach HTGR. Pierwsze badania w reaktorze MARIA wypadły bardzo obiecująco. ----

Stypendium Ministra dla dra Pawła Sznajdera

dr Paweł Sznajder
Doktor Paweł Sznajder z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ uzyskał trzyletnie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej w 2021 r. Zainteresowania badawcze dr. Pawła Sznajdera są związane z kompleksowymi badaniami uogólnionych rozkładów partonów (generalised parton distributions, GPDs). ----

100 lat fizyki na UW

Hoża 69 prawie sto lat temu
We wrześniu odbędą się uroczystości setnej rocznicy powstania Zakładu Fizyki UW - prekursora obecnego Wydziału Fizyki. Wielu naszych naukowców było lub jest związanych z FUW jako absolwenci, byli pracownicy lub współpracownicy. Do 15 lipca można zgłosić swój udział w zaplanowanych uroczystościach. Organizatorzy liczą na to, że będzie on masowy. ----

Dorobek prof. Sławomira Wycecha doceniony na specjalnej sesji

prof. Sławomir Wycech
W Europejskim Centrum Badań Teoretycznych Fizyki Jądra Atomowego, ECT* Trento, miała miejsce pod koniec maja sesja robocza zatytułowana "Hot topics in STRAngeness NUclear and Atomic Physics". Jeden dzień obrad organizatorzy poświęcili referatom na temat dorobku naukowego  profesora Sławomira Wycecha z ZFT NCBJ. ----

Przyznano Nagrody Dyrektora DBP

Laureaci Nagród Dyrektora DBP
Kapituła Nagród Dyrektora Departamentu Badań Podstawowych ogłosiła listę tegorocznych laureatów. Za osiagnięcia naukowe w 2020 r. nagrody równorzędne otrzymali: profesor Lech Szymanowski, dr hab. Paweł Bielewicz i dr Artur Ukleja. Nagrodę za działania popularyzatorskie otrzymała dr Anna Durkalec. Laureatom serdecznie gratulujemy! ----

Wizyta parlamentarzystów

Posłowie przy dziale plazmowym IBIS II
9 czerwca 2021 r. instytut odwiedziła grupa posłów na Sejm RP. Goście zwiedzili OR POLATOM, reaktor MARIA, miejsca nowych inwestycji CERAD i PolFEL, a także laboratoria fizyki plazmy i ZdAJ oraz skaner pojazdów Sowa. Parlamentarzystom towarzyszyli: Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, który przedstawił działania nadzoru jądrowego w Polsce oraz dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przedstawił założenia i stan realizacji Polskiego programu energetyki jądrowej. ----

Mini-EUSO nad Polską

Ultrafioletowa mapa nocnej atmosfery ziemskiej
Teleskop Mini-EUSO to urządzenie, które od sierpnia 2019 roku unosi się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK) umożliwiając utworzenie ultrafioletowej mapy nocnej atmosfery ziemskiej oraz obserwacje jej zmienności w czasie. Przedsięwzięcie, w którym biorą udział polscy naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych to etap międzynarodowego projektu JEM-EUSO polegającego na badaniu wielkich pęków atmosferycznych promieniowania kosmicznego najwyższych energii z przestrzeni kosmicznej. ----

Antyprotony pomogą zbadać jądra nietrwałe

Fragment deceleratora ELENA w CERN
Eksperyment PUMA, który ma zbadać powierzchnie szeregu jąder atomowych nie istniejących trwale w przyrodzie, został zatwierdzony do realizacji w CERN. Profesor Sławomir Wycech z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ podjął się zadania analizy kluczowych pomiarów tego eksperymentu. ----

Nowy kierunek badań w LHC

Tunel Wielkiego Zderzacza hadronów w CERN
Badacze z całego świata będą po raz drugi debatować nad przyszłością nowego kierunku badań w Wielkim Zderzaczu Hadronów pod Genewą, który ma zaowocować szczegółowymi pomiarami wysokoenegetycznych neutrin oraz otworzy nowe drogi poszukiwań ciemnej materii. Współautorem dyskutowanej propozycji nowego eksperymentu FLArE jest dr Sebastian Trojanowski z AstroCeNT i Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ. ----

Strony